Môi trường & Phát triển

Cải thiện quản lý rừng trong vùng Mê Kông

12:01, 16/08/2017 (GMT+7)

(TN&MT) – Ngày 16/8, Trung tâm vì Con người và Rừng (RECOFTC) phối hợp với các đối tác tổ chức Hội thảo khởi động dự án “Tăng cường tiếng nói của Các bên tham gia ngoài nhà nước để cải thiện quản lý rừng trong vùng Mê Kông” (Voices for Mekong Forest – V4MF). Dự án là nền tảng để quản lý rừng bền vững, quản lý cảnh quan rừng dựa trên nguyên tắc bao quát tổng thể và có sự tham gia của các bên ngoài nhà nước.

Dự án được triển khai trên quy mô vùng và bao quát 5 quốc gia thuộc 3 vùng cảnh quan vùng Mê Kông: Lào, Cam-pu-chia, My-an-ma, Thái Lan và Việt Nam.

Được thực hiện trong 5 năm (2017 – 2021); dự án nhằm tăng cường tiếng nói của các bên tham gia ngoài nhà nước, bao gồm xã hội dân sự, người dân bản địa và các nhóm cộng đồng địa phương để cải thiện quản trị rừng, quản lý rừng bền vững và đóng góp của rừng vào sự phát triển của các nước thuộc vùng Mê Công.

Mục tiêu của dự án là “đến năm 2021, các bên tham gia ngoài nhà nước trong vùng sông Mê Kông được trao quyền, kết nối và tham gia đánh giá, giám sát cũng như ứng phó phù hợp nhằm tăng cường quản trị lâm nghiệp; đặc biệt đối với Hiệp định đối tác tự nguyện – Kế hoạch hành động của EU về Tăng cường thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng (FLEGT-VPA) và buôn bán gỗ và REDD+ (Giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng).

Tại Việt Nam, Dự án được Trung tâm vì con người và rừng (RECOFTC); Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) cùng Trung tâm con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp thực hiện.

Được biết, Hội thảo khởi động dự án cấp khu vực đã diễn ra hồi tháng 4/2017. Tại đây, ông Jeni Lundmark – Giám đốc Dự án của Phái đoàn Liên minh Châu Âu cho biết, Liên minh quan tâm đến lâm nghiệp cộng đồng và nỗ lực cải thiện quản trị lâm nghiệp bởi vì chúng có mối liên hệ sâu sắc với giảm nghèo và phát triển môi trường bền vững.

Bản đồ khu vực dự án “Tăng cường tiếng nói của Các bên tham gia ngoài nhà nước để cải thiện quản lý rừng trong vùng Mê Kông”. Ảnh: RECOFTC
Bản đồ khu vực dự án “Tăng cường tiếng nói của Các bên tham gia ngoài nhà nước để cải thiện quản lý rừng trong vùng Mê Kông”. Ảnh: RECOFTC

“Chúng tôi cho rằng, dự án này sẽ đóng góp quan trọng cho sự phát triển bền vững lâu dài trong khu vực, giảm nghèo thông qua quản trị rừng bền vững và sau cùng là tạo nền tảng cho sự thành công của Hiệp định thương mại gỗ hợp pháp giữa EU và các nước vùng Mê Kông”, ông Jeni Lundmark nhấn mạnh.

Cũng trong hội thảo cấp vùng này, ông Chandra Silori – đại diện RECOFTC chia sẻ, dự án đã tập hợp được một nhóm đa dạng các đối tác quốc gia và khu vực cùng hợp tác trên nguyên tắc công bằng.

Trong khuôn khổ hội thảo cấp quốc gia tại Hà Nội, RECOFTC và các đối tác giới thiệu về dự án và kế hoạch thực hiện tại cấp vùng, cấp quốc gia; tìm kiếm hiểu biết chung về quản trị rừng, đặc biệt là các nguyên tắc, tham vấn về các thách thức cũng như giải pháp trong việc cải thiện quản trị rừng tại Việt Nam. Đồng thời, cập nhật các sáng kiến liên quan tới quản trị rừng hiện đang được thực hiện tại Việt Nam.

Mục tiêu tổng thể này sẽ đạt được thông qua bốn lĩnh vực sau:

Đến năm 2019, các hệ thống giám sát quản lý rừng của các bên tham gia ngoài nhà nước (FGMS) được thí điểm và mở rộng.

Đến năm 2020, các bên tham gia ngoài nhà nước đã tăng cường các quyền liên quan với tăng cường năng lực để cải thiện vấn đề giới và quản trị rừng có sự tham gia của xã hội

Đến năm 2021, các bên tham gia ngoài nhà nước có hiệu quả và phối hợp tham gia vào các quy trình FLEGT-VPA và REDD + quốc gia và góp phần phát triển FGMS minh bạch và có trách nhiệm

Đến năm 2019, một nền tảng học tập của các bên tham gia ngoài nhà nước trong khu vực tạo điều kiện cho việc huấn luyện và trao đổi thông tin, bao gồm các bài học kinh nghiệm và thực tiễn tốt nhất về FGMS.

Tuyết Chinh

 

Tin liên quan

Các tin khác

.