Môi trường & Phát triển

Lâm Đồng: Đẩy mạnh BVMT trong xây dựng nông thôn mới

16:27, 16/08/2017 (GMT+7)

 

(TN&MT) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Văn bản số 5252/UBND-KT về việc đẩy mạnh thực hiện công tác bảo vệ môi trường (BVMT) trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thực hiện Văn bản số 3141/BTNMT-TCMT ngày 22/6/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đẩy mạnh thực hiện công tác BVMT trong xây dựng nông thôn mới; ý kiến đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng tại Văn bản số 1224/STNMT-MT ngày 19/7/2017; UBND tỉnh Lâm Đồng có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh; các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc thực hiện công tác BVMT trong xây dựng nông thôn mới theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản nêu trên.

Cụ thể, đẩy mạnh công tác BVMT trong xây dựng nông thôn mới; đặc biệt là việc phân loại, thu gom và xử lý chất thải theo quy định; việc chấp hành pháp luật về BVMT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề; xây dựng môi trường cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Thực hiện tốt chỉ tiêu môi trường trong xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 và tiêu chí môi trường, an toàn thực phẩm trong xây dựng xã nông thôn mới theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai thực hiện đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình BVMT trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017 – 2020 theo Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Xây dựng kế hoạch khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh; trong đó, đề xuất danh mục các dự án ưu tiên cần thực hiện trong giai đoạn 2018 – 2020; dự kiến nguồn vốn thực hiện (ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, nguồn vốn vay và nguồn xã hội hóa…) và trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương liên quan trong việc triển khai thực hiện các dự án nêu trên.

Tổng hợp, báo cáo kết quả phân bổ ngân sách năm 2017 cho công tác BVMT trong xây dựng nông thôn mới; kế hoạch khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề bị ô nhiễm nghiêm trọng và kết quả thực hiện công tác BVMT trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường,  UBND tỉnh Lâm Đồng trước ngày 30/9/2017

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, các sở, ngành, địa phương liên quan xây dựng, trình UBND tỉnh Lâm Đồng bố trí kinh phí để thực hiện đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình BVMT trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, giai đoạn 2017 – 2020 theo quy định tại Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện các dự án xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh.

Tường Tú

 

 

 

 

Các tin khác

.